GASTON CHAISSAC

FR/ 1910-1964

www.gaston-chaissac.org/

 

picture_chaissac

Les œuvres laissées par Gaston Chaissac, imaginatives et humbles, témoignent de l’urgence créative de l’un des artistes les plus originaux de son temps. En effet, pendant plus de 20 ans, Chaissac a cherché à créer un mode d’expression nouveau, tour à tour tendre et caustique, mais toujours personnel. S’émancipant de toutes contraintes matérielles : papiers peints, kraft, planches de bois, vieux balai, pierres, souches…, il s’approprie les supports les plus divers, les plus pauvres parfois, et les réinterprète dans le souci de ne jamais se répéter

Loin de n’être qu’un « Picasso en Sabots » ou un peintre - artisan, Gaston Chaissac est avant tout le créateur de son propre langage. Voilà pourquoi, au fil des ans, le « patrimoine chaissacien » a influencé de grands artistes tels qu’Alechinsky ou Combas entre autres, et confère à son œuvre un rôle majeur dans l’histoire de l’art contemporain.

De door Gaston Chaissac nagelaten werken, vol verbeeldingskracht en toch bescheiden, getuigen van de creatieve draagkracht van een van de meest originele artiesten uit zijn Tijd. Gedurende meer dan 20 jaar heeft Chaissac er zich op toegelegd een nieuwe uitdrukkingsvorm tot stand te brengen, tegelijkertijd en afwisselend gevoelig en bijtend, maar steeds persoonlijk. Zich bevrijdend van alle materiële dwang: behangpapier, karton, houten planken, oude borstels, stenen, boomstronken, hij eigent zich de meest uiteenlopende ondersteuningsmiddelen toe, soms de meest armtierige en schenkt er een nieuwe interpretatie aan, weliswaar bekommerd om nooit in herhaling te vervallen...

Hij is zeker geen “Picasso in klompen” of een schilderambachtsman, Gaston Chaissac is eerst en vooral de schepper van zijn eigen uitdrukkingsvorm. Dit verklaart dan ook  in de loop der jaren, zijn invloed is gegroeid op grote artiesten zoals Alechinsky of Combas – om slechts een paar te vermelden, maar aantoont dat zijn oeuvre toch een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de hedendaagse kunst.

The imaginative and humble works left by Gaston Chaissac bear witness to the creative urgency of one of the most original artists of his time. For over 20 years, Chaissac tried to create a new mode of expression, which is in turn tender and caustic, but always personal. Freeing himself of all material constraints: wallpaper, cardboard, wooden boards, an old brush, stones, stubs, etc, he takes control of the most divergent media, occasionally the poorest items, and reinterprets them in a concern never to repeat himself.

Far from being just a ‘Picasso in Clogs’ or an artisan painter, Gaston Chaissac is primarily the creator of his own language. This is why, over the years, the ‘Chaissac patrimony’ has influenced major artists such as Alechinsky or Combas among others, and endows his work with a major role in the history contemporary art.

For available artworks, contact us !