A THING OF BEAUTY IS A JOY FOREVER

FRANKLIN - ARMAND RASSENFOSSE

Vernissage on 08.02.2017 - 18u>21h

more about FRANKLIN

more about RASSENFOSSE

Un siècle les sépare, mais c‘est une poésie similaire qui habite leurs oeuvres.

Armand Rassenfosse, subtil peintre liégeois du début du siècle dernier, a travaillé au long de sa vie à une évocation tout en douceur de la femme et de la société de son époque.

Franklin, artiste sensible et attachant, nous emmène dans son univers dense et complexe au travers de compositions minutieuses à l‘encre.

En proposant à Franklin de se plonger dans l‘univers de Rassenfosse, nous n‘imaginions pas à quel point leurs deux univers se mêleraient à merveille. Sa relecture des thématiques chères à Rassenfosse (élégantes, hiercheuses, pensives...) apporte un éclairage neuf sur la modernité de ce "pilier“ de nos collections.

La Galerie Bastien Art vous invite à découvrir cette douce alchimie, éveiller vos sens et réchauffer vos coeurs pour la fin de l‘hiver !

Een eeuw scheidt hen, maar het is een soortgelijke poëzie die hun werk beïnvloedt.

Armand Rassenfosse, subtiele Luikse schilder van het begin van de vorige eeuw, werkte zijn hele leven aan een evocatie met eerbied voor de vrouw en de samenleving van zijn tijd.

Franklin, gevoelig en vertederend kunstenaar, neemt ons mee in zijn dichte en complexe wereld door nauwgezette composities in inkt.

Door aan Franklin voor te stellen om zich in de wereld van Rassenfosse te storten, hadden we er geen idee van hoe hun twee werelden zich perfect met elkaar zouden vermengen. Zijn herhaling van de typische thema‘s van Rassenfosse (elegant, hiercheuses, doordacht...) werpt een nieuw licht op de modernitiet van deze "pijler“ van onze collecties.

Bastien Art nodigt u uit om deze zachte alchemie te ontdekken, uw zintuigen te laten ontwaken en uw hart te verwarmen voor het einde van de winter !